vua bảo đại

Cuộc đời vua Bảo Đại qua hình ảnh – Phần 2: Cựu hoàng lưu vong

chuyenxua

Bảo Đại là hoàng đế thứ 13 và là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, cũng là ...

Cuộc đời vua Bảo Đại qua hình ảnh – Phần 1: Hoàng đế cuối cùng

chuyenxua

Bảo Đại là hoàng đế thứ 13 và là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, cũng là ...