Cuộc sống thôn dã của người Việt xưa qua những câu ca dao, phong dao ngày Tết

Mời các bạn đọc lại 1 bài viết thú vị đăng trên cuốn sách Tết năm 1942, nhắc về những câu ca dao, phong dao ngày Tết quen thuộc được lưu truyền qua vài trăm năm và vẫn còn cho …

Những cách “chơi xuân” của người Việt hơn 100 năm trước

Sau đây là bài viết đăng trên báo Lục Tỉnh Tân Văn đầu năm 1918, tức hơn 100 năm trước, bàn về cách chơi xuân của người Việt. Báo này nói về các việc ở xứ Nam Kỳ, và ngôn …

Bàn về việc đốt vàng mã trong lễ Tết và kỵ nhật của người Việt (bài báo năm 1942)

Tiền âm phủ (còn gọi là tiền địa phủ, tiền vàng bạc, tiền vàng mã) gọi tắt là vàng mã là một loại giấy kích thước và trang trí giống (hoặc gần giống) như giấy bạc thật, được dùng để …

Xuân về… thiên hạ chào đón xuân sang… (bài báo xuân trên tạp chí năm 1942)

Mời bạn đọc lại bài báo Xuân đăng trên Tri Tân tạp chí số xuân Nhâm Ngọ 1942. Tác giả bài viết có bút danh là Cây Thông, không rõ là của nhà báo nào, nhưng quan đểm của nhà …

Bài báo tròn 100 năm trước: Cái Tết thật hay (Nông Cổ Mín Đàm 1924)

Nông Cổ Mín Đàm là tờ báo chữ quốc ngữ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy việc phát triển nền báo chí và văn học chữ quốc ngữ tại Nam Kỳ nói riêng và Việt Nam nói chung. …

Xem thêm