Thi văn

Thi sĩ Đinh Hùng và Vũ Hoàng Chương – Những thiên tài bạc mệnh của thi đàn Sài Gòn xưa

chuyenxua

Đinh Hùng và Vũ Hoàng Chương là 2 trong những thi nhân nổi tiếng nhất của thi đàn miền Nam ...

“Đệ nhất thi sĩ miền Nam” Vũ Hoàng Chương – Lạc loài trong cõi nhân sinh

chuyenxua

Trong tập Thi Nhân Việt Nam xuất bản cách đây 80 năm, Hoài Thanh và Hoài Chân đã giới thiệu ...